West-Vlaanderen

Onesto Kredietmaatschappij (vroegere West-Vlaams-Woonkrediet)

maatschappelijke zetel Kan.Dr. L. Colensstraat 10
8400 Oostende