Contact

Klachten

U heeft een ernstig probleem met één van onze erkende kredietmaatschappijen ?

U heeft uw klacht reeds eerder schriftelijk ingediend bij de maatschappij zelf, maar het probleem is niet op een bevredigende manier opgelost, zodat u geen genoegen kan nemen met haar finaal antwoord ?

Dan krijgt u de kans om uw standpunt alsnog te verdedigen bij de vzw Sociaal Woonkrediet.

U wordt behandeld als klant. In de eerste plaats luisteren wij naar u. Vervolgens onderzoeken wij uw klacht, wikken en wegen alle elementen van het dossier en houden wij u op de hoogte ervan. Wij zullen u zo vlug mogelijk een rechtvaardige oplossing voorstellen die rekening houdt met de rechten, plichten en belangen van alle partijen.

Wilt u dat wij bemiddelen ?

Dan schrijft u een brief met een nauwkeurige uiteenzetting van uw klacht, uw naam en adres, naam en adres van de kredietmaatschappij, aan:

Sociaal Woonkrediet

Cesar Van Malderenstraat 12 bus 1

1731 ZELLIK

Voor concrete informatie over leningen wendt men zich echter best rechtstreeks tot een kredietmaatschappij!